A Quick Question:

You've just selected Dutch as your preferred course language. Do you want to continue browsing Dutch courses or do you wish to switch back to the Global website?

Waarom Design Thinking?

Een menselijke manier van innoveren

Amsterdam

Organisaties willen relevant blijven en om dat te doen, moeten ze de manier waarop ze gestructureerd zijn en hoe ze relaties aangaan met klanten heroverwegen. Verder is het belangrijk om duurzame relaties op te bouwen met jouw klanten. Dergelijke ingewikkelde problemen hebben meer aandacht nodig dan op het eerste gezicht lijkt. Design Thinking levert innovatieve ideeën en oplossingen die nodig zijn om deze problemen op te lossen. Het is een mensgerichte mentaliteit die de kloof overbrugt tussen organisaties en mensen.

Het dichten van de ‘realiteitskloof’ tussen organisaties en mensen zou de eerste prioriteit moeten zijn van elk innovatief bedrijf. Als gevolg hiervan zijn mensgerichte methodes zoals Design Thinking, Social Design en Service Design ontstaan. Deze methodes bieden ons nuttige en holistische manieren en tools om de kloof te overbruggen.

Wat is Design Thinking?

De grootste prioriteit van een vernieuwende organisatie zou moeten liggen bij het dichten van de ‘realiteitskloof’ tussen organisaties en mensen (zowel medewerkers als klanten). Mensgerichte methodes, zoals Design Thinking, Social Design en Service Design, komen op omdat ze nuttige en holistische methodes en tools leveren om die kloof te overbruggen.

Idealiter zou niemand in een organisatie over Design Thinking moeten praten, omdat het al onderdeel is van wat je doet, het zit in je DNA.

Design Thinking inspireert en daagt teams uit om te leren door te doen en het versterkt hun vermogen om problemen creatief op te lossen. Het helpt organisaties de noodzakelijke omgeving en mentaliteit te stimuleren waardoor verandering kan plaatsvinden. Design Thinking is ‘human-centered’, mensen staan altijd op de eerste plaats bij het oplossen van een vraagstuk.

Design Thinking is een actief, iteratief en continu proces waarbij de nadruk ligt op leren door te doen, empathie en co-creatie. Design Thinking verbindt verschillende disciplines, van onderzoek en strategie tot ontwerp en beleid.

De ‘Double Diamond’ van Design Thinking

Om een ontwerpproces te illustreren wordt vaak het beeld van een dubbele diamant gebruikt: de ‘Double Diamond’. Dit model is gebaseerd op onderzoek door de U.K. Design Council en het ontleedt het ontwerpproces op een simpele en grafische manier door het op te delen in vier verschillende fases: Discover (Ontdekken), Define (Definiëren), Design (Ontwerpen) en Deliver (Leveren).

Succesvolle bedrijven zoals Apple, Virgin en Toyota innoveren continu doordat Design Thinking onderdeel van hun organisatiecultuur is. Ze integreren de behoeftes van mensen, de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor commercieel succes. 

Design Thinking volgt dezelfde diamantvorm in het proces, waarbij divergerend denken wordt afgewisseld met convergerend denken. Van het ontdekken van klant -en stakeholderbehoeftes (divergeren) tot het definiëren van een vraagstuk (convergeren) en tot het selecteren van één oplossing (convergeren). 

Tool Time!

Deze tools ondersteunen de discussies die in de verschillende fases plaatsvinden. Om effectief en creatief gedachtes uit te wisselen en te brainstormen over nieuwe ideeën werken teams tijdens dynamische en interactieve workshops en bootcamps met allerlei canvassen en veel post-its. De tools zijn een middel en geen doel, ze zijn flexibel in te zetten en kunnen altijd aangepast worden als daar behoefte aan is.

“De training met professionals uit de top van het Design Thinking vakgebied en de praktische benadering hebben mijn werk als human-centered design-consultant verrijkt. Een prachtige ervaring.”

ALEXANDER FAGA, SWISSCOM

Ons doel is om je praktische tools te geven die je direct de volgende kunt gebruiken in je eigen werk.

Naast de training zelf krijg je een toolkit, een certificaat van deelname en toegang tot de online omgeving van DT Academy Network.

We werken toe naar een transformatie van de deelnemers, kennis van de methodes en tools, een beter begrip van de waarde van design en professionele & persoonlijke groei.