Waarom Design Thinking?

Een menselijke manier van innoveren

Organisaties willen relevant blijven en om dat te doen, moeten ze de manier waarop ze gestructureerd zijn en hoe ze relaties aangaan met klanten continu verbeteren. Vaak is dit ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Design Thinking is een proces en mindset om tot innovatieve ideeën en oplossingen te komen, waarbij de eindgebruiker altijd centraal staat. Het is een mensgerichte mentaliteit die de kloof overbrugt tussen organisaties en mensen.

Het dichten van de ‘realiteitskloof’ tussen organisaties en mensen zou de eerste prioriteit moeten zijn van elk innovatief bedrijf. Als gevolg hiervan zijn mensgerichte methodes zoals Design Thinking, Social Design en Service Design ontstaan. Deze methodes bieden ons nuttige en holistische manieren en tools om de kloof te overbruggen.

Wat is Design Thinking?

Design Thinking verbindt verschillende disciplines, van onderzoek en strategie tot ontwerp en beleid. De grootste prioriteit van een vernieuwende organisatie zou moeten liggen bij het dichten van de ‘realiteitskloof’ tussen organisaties en haar medewerkers en/of klanten. Werkwijzes zoals Design Thinking, Social Design en Service Design komen op, omdat ze nuttige en holistische methodes en tools leveren om die kloof te overbruggen. Design Thinking is een actief, 

creatief en continu proces waarbij de nadruk ligt op leren door te doen, empathie en co-creatie. Het inspireert en daagt teams uit om te leren door te doen en het versterkt hun vermogen om problemen creatief op te lossen. Het helpt organisaties de noodzakelijke omgeving en mentaliteit te stimuleren waardoor verandering kan plaatsvinden. Design Thinking is ‘human-centered’, mensen staan altijd op de eerste plaats bij het oplossen van een vraagstuk.

"We geloven sterk dat design nog effectiever toegepast kan worden op een strategisch niveau binnen organisaties"

Marjo Staring, Oprichter DesignThinkers Academy

De ‘Double Diamond’ van Design Thinking

Om een ontwerpproces te illustreren wordt vaak het beeld van een dubbele diamant gebruikt: de ‘Double Diamond’. Dit model is gebaseerd op onderzoek door de U.K. Design Council en het ontleedt het ontwerpproces op een simpele en grafische manier door het op te delen in vier verschillende fases: Discover (Ontdekken), Define (Omschrijven), Develop (Ontwikkelen) en Deliver (Opleveren).

Succesvolle bedrijven zoals Apple, Virgin en Toyota innoveren continu doordat Design Thinking onderdeel van hun organisatiecultuur is. Ze integreren de behoeftes van mensen, de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor commercieel succes. Ontwerpgerichte organisaties zetten mensen op de eerste plaats.

Design Thinking volgt dezelfde diamantvorm in het proces, waarbij divergerend denken wordt afgewisseld met convergerend denken. Van het ontdekken van klant -en stakeholderbehoeftes (divergeren) tot het definiëren van een vraagstuk (convergeren). Voor een brainstorm naar mogelijke oplossingen tot het selecteren en aanscherpen van één oplossing.

Tool Time!

Tijdens het oplossen van organisatiesvraagstukken worden verschillende Design Thinking tools gebruikt om mensen zonder designachtergrond als een ontwerper te laten denken. Deze tools ondersteunen de discussies die in de verschillende fases plaatsvinden. Om effectief en creatief gedachtes uit te wisselen en te brainstormen over nieuwe ideeën werken teams tijdens dynamische en interactieve workshops en bootcamps met allerlei canvassen en veel post-its. De tools zijn een middel en geen doel, ze zijn flexibel in te zetten en kunnen altijd aangepast worden als daar behoefte aan is.

Ons doel is om je praktische tools te geven die je direct de volgende kunt gebruiken in je eigen werk.

Naast de training zelf krijg je een toolkit, een certificaat van deelname en toegang tot de online omgeving van DT Academy Network.

We werken toe naar een transformatie van de deelnemers, kennis van de methodes en tools, een beter begrip van de waarde van design en professionele & persoonlijke groei.