CASE: CARTIER

Employee Experience in de luxe detailhandel (Cartier)

Hoe kan Cartier beter inspelen op de behoeften van medewerkers en zo hun werknemerservaring verbeteren?

Tijdens dit employee experience project hebben stakeholders van verschillende afdelingen over de hele wereld onder begeleiding van DesignThinkers Academy samengewerkt om toekomstscenario’s te creëren. De deelnemers leerden tijdens het project hoe empathie en goed onderzoek naar behoeften van eindgebruikers (in dit geval medewerkers) essentieel zijn om goede diensten en ervaringen te ontwikkelen.

DESIGN SPRINTS, TRAINING & TEAMBUILDING
150+ DEELNEMERS
AMSTERDAM, PARIJS, MIAMI & NEW YORK
INNOVATIE BIJ CARTIER

Co-creatie stond centraal tijdens dit project. Stakeholders van verschillende afdelingen en locaties binnen Cartier werkten samen aan de ontwikkeling van de nieuwe employee experience. Hoewel de focus van het project op de inhoud lag, konden de deelnemers tijdens het proces de methodologie en tools van Design Thinking gebruiken en direct ervaren wat dit voor hun dagelijkse activiteiten kan betekenen.

Case cartier

AANPAK

Om de employee experience tastbaar te maken is gewerkt met een simpele challenge: het verbeteren van de directe werkomgeving. Cartier Benelux is gevestigd in een prestigieus gebouw in het centrum van Amsterdam, maar biedt vanwege veiligheidsredenen niet altijd een optimale werksfeer. De deelnemers gingen in een aantal workshops zelf aan de slag om 

persona profielen en hun employee journey te ontwikkelen. Op basis hiervan maakten zij eerste visuals van de toekomstscenario’s van de employee journey. Door zelf aan de challenge te werken, ervoeren de deelnemers wat empathie, design research, iteratie en validatie met eindgebruikers kan betekenen in de ontwikkeling van hun (interne) diensten.

 

PROGRAMMA

ONTDEK: 1-Daagse Sessie + vervolgactiviteiten
Het project startte met een verkennende sessie om persona’s en CJM’s van Cartier-werknemers in kaart te brengen en nieuwe kansgebieden te definiëren.

CO-CREATIE & TEST: 2-daagse sessie + vervolgactiviteiten
Deze kansgebieden werden gebruikt om in co-creatie oplossingen te bedenken voor de pijnpunten en behoeften van de persona’s. Deze oplossingen werden top locatie in het kantoor getest en verbeterd met input van collega’s.

IMPLEMENTATIE: 1-Daagse Sessie + vervolgactiviteiten
DTA ondersteunde het Cartier team bij het verbeteren van initiële ideeën tot gedefinieerde concepten die klaar waren om geïmplementeerd te worden.

“De DT Bootcamp is verfrissend, informatief en leuk. Door de juiste mix van theorie en praktijk nooit saai. De internationale context en deelnemers uit verschillende sectoren geven unieke inzichten.”

Hans Buursink, Nationale Nederlanden

MAATWERK

Onze klanten werken graag met ons samen omdat onze aanpak flexibel en persoonlijk is. We investeren in het opbouwen van een relatie met de klant, om inzicht te krijgen in de organisatie, de stakeholders en de bredere context van de challenge.

 Vervolgens ontwerpen we gezamenlijk een aanpak op maat. Hierbij staat leren-door-te-doen centraal: wij geven teams de tools & technieken in handen om zélf te ervaren hoe zij diensten en producten op een mens-gerichte manier kunnen ontwerpen.

DesignThinkers Academy