CASE: ING

Snelle innovatie in de financiële dienstverlening (ING Groep)

Hoe kan ING snel en op een mensgerichte manier innoveren?

ING bereidt zich voor op de toekomst en wil snel in kunnen spelen op veranderingen in de wereld. Nieuwe, innovatieve diensten moeten sneller op de markt gebracht kunnen worden. Daarom heeft ING de PACE-methodologie ontwikkeld, waarbij een mix van Lean, Agile, Scrum en Design Thinking technieken worden toegepast in het innovatieproces. DesignThinkers nam het Design Thinking stuk voor zijn rekening, met een internationaal Accelerator & trainingsprogramma.

ACCELERATORS, TRAINING & TEAM BUILDING
1000+ MENSEN BEREIKT
NEDERLAND, SPANJE, DUITSLAND & ROEMENIË
INNOVATIE BIJ ING

DesignThinkers werkt samen met ING om Design Thinking integraal onderdeel te maken van het interne innovatieproces. In combinatie met Lean, Scrum en Agile-manieren van werken, zorgt Design Thinking ervoor dat het perspectief van de eindgebruiker tijdens het hele proces voor ogen gehouden wordt. Zo worden op een snelle manier diensten ontwikkeld die daadwerkelijk waarde leveren aan de klant.

Om Design Thinking te verankeren binnen ING, heeft DesignThinkers Academy een team van ING-medewerkers opgeleid in een uitgebreid trainingsprogramma, de klantgerichte aanpak binnen de organisatie te blijven stimuleren. Daarnaast heeft DesignThinkers ING Accelerator-teams begeleid bij het ontwikkelen, testen en implementeren van nieuwe diensten. DesignThinkers ontwierp alle tools, richtlijnen, toolkits, Accelerator-programma’s en flows van de workshops.

METHODOLOGIE

Hoe kunnen we succesvol Design Thinking, Lean, Agile & Scrum combineren? Met de PACE-methodiek is ING voorbereid op de toekomst en kan snel inspelen op de veranderende markt. Relevante oplossingen 

worden sneller op de markt gebracht, waarbij de wensen en behoeftes van de eindgebruiker nooit uit het oog verloren worden. Bekijk de video hierboven voor meer informatie over de PACE-methodologie. 

“Bijzonder waardevolle, inzichtelijke en interactieve training in Design Thinking: hands-on oefenen met de principes waar het om draait!”

Muriël Kol, Bol.com

MAATWERK

Onze klanten werken graag met ons samen omdat onze aanpak flexibel en persoonlijk is. We investeren in het opbouwen van een relatie met de klant, om inzicht te krijgen in de organisatie, de stakeholders en de bredere context van de challenge.

Vervolgens ontwerpen we gezamenlijk een aanpak op maat. Hierbij staat leren-door-te-doen centraal: wij geven teams de tools & technieken in handen om zélf te ervaren hoe zij diensten en producten op een mens-gerichte manier kunnen ontwerpen.

DesignThinkers Academy