Algemene Voorwaarden

DesignThinkers Academy Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

DesignThinkers B.V. hanteert te allen tijde de NRTO gedragscode

Geaccepteerde Betaalmethoden

      

Algemeen 

 1. Indien u zich registreert gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden;
 2. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking tot alle openbare trainingen en activiteiten op onze website; 
 3. De registratie is bindend. Zodra de registratie is bevestigd, komt er een overeenkomst met DesignThinkers B.V. tot stand. 

Betaling en betalingsvoorwaarden

 1. De factuur wordt bij bevestiging van registratie toegestuurd;
 2. Wij rekenen 21% BTW aan: Nederlandse bedrijven en particulieren en bedrijven of particulieren zonder btw-nummer buiten Nederland, gevestigd in een land van de Europese Unie. Aan particulieren en bedrijven gevestigd buiten de Europese Unie wordt geen BTW in rekening gebracht;
 3. DesignThinkers B.V. hanteert een betalingstermijn van 14 dagen nadat de factuur door deelnemer is ontvangen;
 4. DesignThinkers B.V. accepteert geen cheques;
 5. Alle aanmaningskosten en extra kosten voor eventuele aanvullende gerechtelijke procedures komen voor rekening van de deelnemer bij het blijvend niet (of onvolledig) nakomen van de overeengekomen betalingsverplichtingen;
 6. Als een overeenkomst tot restitutie is gesloten, worden alle bijbehorende transactiekosten voor rekening van de deelnemer gebracht.

Gecancelde trainingen door DesignThinkers B.V. 

 1. DesignThinkers B.V. behoudt zich het recht voor om een sessie of cursus zonder nadere aankondiging te annuleren of te wijzigen;
 2. DesignThinkers B.V. zal ernaar streven om op een later tijdstip een nieuwe mogelijkheid te bieden voor een soortgelijke sessie of een alternatieve sessie zal worden verplaatst;
 3. In het uiterste geval dat de opties uit lid 2 niet mogelijk zijn, of indien de deelnemer de alternatieve opties niet accepteert, zal DesignThinkers B.V een voucher verstrekken ter waarde van het equivalent van de oorspronkelijke sessie;
 4. Deze voucher is één jaar geldig en kan worden gebruikt voor elke andere sessie die wordt verzorgd door DesignThinkers B.V., in hetzelfde land waarvoor de deelnemer zich eerder heeft aangemeld.

Annuleringsvoorwaarden en restitutie

 1. De registratie kan binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos worden geannuleerd;
 2. Indien de termijn van 14 dagen is verstreken en de training is bevestigd, dan is de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen, tenzij deze een beroep doet op de mogelijkheden van lid 3 of 4;
 3. Een deelnemer kan zijn ticket met schriftelijke toestemming van DesignThinkers B.V. aan een ander doorgeven. Het ticket blijft één jaar geldig. De nieuwe deelnemer heeft recht op een soortgelijke sessie op de oorspronkelijke locatie;
 4. Indien de deelnemer door onvoorziene omstandigheden geen niet meer deel kan nemen aan een sessie, krijgt deze een voucher ter waarde van het equivalent van de oorspronkelijke sessie. Deze voucher is één jaar geldig en kan worden gebruikt voor elke equivalente sessie die wordt verzorgd door DesignThinkers B.V. in hetzelfde land waarvoor de deelnemer zich eerder heeft aangemeld.

Aansprakelijkheid 

 1. De deelnemer is zowel direct als indirect aansprakelijk voor enige schade door hem/haar aangericht aan (on)roerende goederen van DesignThinkers B.V. alsmede van derden met wie DesignThinkers B.V. samenwerkt bij de betreffende sessies;
 2. DesignThinkers B.V. is niet direct en indirect aansprakelijk voor: 
 • schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen; 
 • enige persoonlijke fysieke schade en/of blessures opgelopen tijdens een sessie. 

Overmacht 

 1. DesignThinkers B.V. is niet aansprakelijk voor enige onmogelijkheid of vertraging in het uitvoeren van de sessies en de overeenkomst indien deze onmogelijkheid of vertraging een oorzaak heeft die redelijkerwijs als buiten de macht van DesignThinkers B.V. kan worden beschouwd. 

Disclaimer

 1. DesignThinkers B.V. gaat zorgvuldig met informatie om. Desondanks kan DesignThinkers B.V. niet garanderen dat de verstrekte informatie altijd foutloos en up-to-date is. Hierom kan er geen enkele aanspraak op de verstrekte informatie worden gemaakt. 

Persoonsgegevensverwerking 

 1. Voor de verwerking van persoonsgegevens, zie het Privacybeleid van DesignThinkers B.V.  

Klachtenregeling

 1. DesignThinkers B.V. hanteert de klachtenregeling opgesteld door NRTO, zie artikel 15 van de NRTO-Algemene Voorwaarden.

Eigendomsrecht

 1. Alle materialen en hand-outs die door DesignThinkers B.V. tijdens workshopsessies worden verstrekt, zijn gratis, maar zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van DesignThinkers B.V.
 2. Alumni verwerven geen eigendomsrechten op deze materialen en stemmen ermee in de materialen die zijn ontvangen of verstrekt hebben door DesignThinkers B.V niet te reproduceren, aan te passen of te verspreiden. Neem contact met ons op als u wilt dat DesignThinkers B.V. u voorziet van werkmaterialen voor eigen projectgebruik.

Contact 

Voor aanvullende vragen kunt u DesignThinkers B.V. bereiken via: info@designthinkersacademy.com

 

© 2023 DesignThinkers B.V.