Training beschrijving

Incompany Course Service Design Thinking for Government

(English or Dutch spoken) This one-day Service Design Thinking training is specially designed for people working in both local or national government organizations.

Learn how to apply Service Design Thinking by working on a case typical for a government environment. The focus of the course will be on the hands-on part, learning by doing. We will prepare some interesting challenges and personas and we will train on a set of tools that are fundamental in Service Design Thinking.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Netwerkdemocratie, een terugtredende overheid, de zelfredzame samenleving, burgerparticipatie. In de netwerksamenleving krijgt de gemiddelde ambtenaar steeds meer voor zijn kiezen. Helaas ontbreekt het vaak aan het juiste gereedschap. Hoe betrek je de burger nou op de juiste manier bij de besluitvorming? Op welke wijze geef je de burger de ruimte om echt zelf aan de slag te gaan met een probleem? Echt samenwerken met de burger is een lastige opgave.

Design Thinking is een ‘mindset’ die helpt mensen creatiever en innovatiever te laten samenwerken. Deze energieke training resulteert in ‘hands-on’ ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie. Co-creatie en inzicht in de uitwisseling van waarde tussen interne en externe stakeholders vormen de kern van deze training.

TRAININGSPROGRAMMA DESIGN THINKING VOOR AMBTENAREN

09:30 hr Inloop & Welkom bij DT Academy
09:45 hr Introductie Design Thinking & Overheid
10:15 hr ‘Challenge’
10:30 hr Stakeholder Mapping/Value Network Mapping
11:30 hr Naar Buiten: Onderzoek/Lunch
13:00 hr Customer Journey Mapping
14:00 hr Customer Insights
14:30 hr Service Scenario
15:30 hr Naar Buiten: Testen Service Scenario
16:30 hr Reflecteren
17:00 hr Wrap-up & Drinks

De training begint een week voor aanvang. Een thema of case wordt bekendgemaakt en aan de deelnemers wordt gevraagd zich hierin te verdiepen. Hierbij worden de deelnemers geholpen met documentatie, links en ondersteunende vragen.

TRAINEN VAN SERVICE DESIGN THINKING TOOLS

Aan de hand van een probleemstelling (case) ga je vervolgens zelf aan de slag met diverse Service Design Thinking tools, zoals Customer Journey Mapping, Stakeholder Mapping en Value Network Mapping. ‘Learning by doing’ is een belangrijk uitgangspunt gedurende de training.

ONDERZOEKEN/ONTWERPEN SERVICE SCENARIO

De dag wordt ingevuld aan de hand van een ‘challenge’ die we aan het begin van de dag zullen toelichten. We gaan naar ‘buiten’ om onderzoek te doen, en de resultaten zullen we daarna gebruiken bij de Customer Journey Mapping activiteit. Vanuit de Customer Insights gaan we dan een Service Scenario ontwikkelen. Het testen van dit scenario bij eindgebruikers gaat ons vertellen of er op een waardevolle manier invulling gegeven is aan de Customer Insights.

WIE FACILITEERT?

De training wordt gefaciliteerd door Matthijs Numan Senior Associate DesignThinkers Group en Tim Schuurman, Partner/Owner DesignThinkers Group and DesignThinkers Academy.

WAT NEEM JE MEE NAAR HUIS?

Concreet heb je na afloop van de training inzicht in hoe Design Thinking jou als ambtenaar kan helpen in het ontwikkelen van een betere dienstverlening, het aangaan van nieuwe samenwerkingen en het houden van creatieve bijeenkomsten. Daarnaast krijg je digitaal toegang tot alle gebruikte tools, zodat je de opgedane kennis gelijk in de praktijk kunt toepassen.

For more information, please do not esitate to contact us!

We can also offer you a tailor-made coaching program designed around your specific team objectives to guide you through the DT process.

, Please reach out to us for more information

Our main objective is to provide you with hands-on tools that you can use immediately the next day in your working environment.

Besides the training program you will be handed out a toolkit, certificate and access to the DT Academy Network virtual environment.

The end result is aimed at a transformation of the participants, knowledge of tools and methods, a deep understanding of the value of design, and professional & personal growth.