Training beschrijving

Incompany Service Design Thinking in Pharma Course

Note: Deze training wordt aangeboden als incompany training of wordt gepland bij voldoende interesse. Voor vragen en bij interesse kunt u contact opnemen met het DT Academy support team! 

(Dutch spoken) ‘De niet bezoekbare huisarts’ – een vaak gehoorde term in farma en een van de mooiste voorbeelden van niet klantgericht denken. Inderdaad, veel huisartsen willen niet meer bezocht worden door Farma. Want tijd is in de huidige huisartspraktijk zo ongeveer het meest schaarse goed. En ja, dan is tijd besteden aan iemand van Farma die meestal een promo verhaal komt vertellen, het eerste dat je schrapt… Sterker nog, de NHG adviseert zelfs geen artsenbezoekers meer te ontvangen. Toch heeft ook de huisartsen doelgroep een kennisbehoefte, willen zij het beste voor hun patiënten en willen zij wel degelijk op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Zo ook andere medische beroepsgroepen zoals specialisten, verpleegkundigen en POH’ers.

 SERVICE DESIGN THINKING IN FARMA

Farma en speciaal artsenbezoekers moeten weer nadenken over de wijze waarop de gesprekken die zij voeren met onder andere huisartsen weer waardevol worden. In zekere zin moet nagedacht worden hoe de dienst (service) die zij leveren waardevol is en in hoeverre het nadenken hierover geen continue aandacht behoeft. De weg terug naar een relatie waarin ‘trust & engagement’ belangrijke elementen zijn, vraagt om het opbouwen van daadwerkelijk begrip en empathie voor de wijze waarop huisartsen hun patienten helpen.

Service Design Thinking is een ‘human-centered’ manier van werken gericht op het opbouwen van begrip rondom complexe problemen. Iteratie hierbij is belangrijk om te komen tot ideeën, producten en service concepten die oplossingen bieden in dergelijke complexe omgevingen.

TRAINING

Deze training is erop gericht de deelnemers in een actief ‘learning-by-doing’ programma mee te nemen in de wijze waarop Service Design Thinking helpt waardevolle diensten te ontwikkelen. Aan de hand van een concrete ‘challenge’ werken we met een aantal typische tools, die ervoor zorgen dat de eindgebruiker nooit uit het oog wordt verloren. De typische fasen ‘exlpore. design, build/implement’ worden doorlopen uitmondend in het bouwen van een eerste rapid prototype. De ‘challenge’ wordt in samenspraak met een aantal huisartsen opgebouwd. Het daadwerkelijk onderzoek doen bij deze huisartsen is een belangrijk onderdeel van het programma.

WAT JE LEERT

De Service Design Thinking training biedt de deelnemers de volgende uitkomsten:

  • begrip van de tools en activiteiten
  • gevoel voor Service Design Thinking mindset
  • idéeen voor gebruik van Service Design Thinking in je werk
  • alle presentaties en tools in elektronische vorm
We can also offer you a tailor-made coaching program designed around your specific team objectives to guide you through the DT process.

, Please reach out to us for more information

Our main objective is to provide you with hands-on tools that you can use immediately the next day in your working environment.

Besides the training program you will be handed out a toolkit, certificate and access to the DT Academy Network virtual environment.

The end result is aimed at a transformation of the participants, knowledge of tools and methods, a deep understanding of the value of design, and professional & personal growth.